Juridisch, fiscaal en praktisch landgoedadvies in één oplossing

Onze visie op landgoederen

Modern maatwerk

Nederland telt een veelvoud aan landgoederen en buitenplaatsen, elk met zijn eigen kenmerken en samenstelling. Niet alleen in fysieke verschijningsvorm, maar ook in eigenaarschap en doelstellingen. Van historisch landgoed, reeds generaties in eigendom van de familie, tot nieuw ontwikkeld landgoed in projectverband. Steeds een unieke dynamiek van eigenaar, landgoed, tijd en ruimte. 

Dat vraagt om een toegesneden oplossing voor de uitdagingen die op het pad komen. Passend binnen de visie van de eigenaar, aangepast aan de kwaliteiten van het landgoed. 

Door de onderlinge samenhang van juridische, fiscale, financiële en praktische thema’s steeds te borgen, komen we tot de beste oplossing. Wetgeving is daarbij een middel om tot het doel te komen: optimale instandhouding van uw landgoed. 

Dat maakt de landgoedadviseurs van Ritmeesters dan ook uniek in de markt: een team van specialisten dat volledige begeleiding en uitvoering geeft aan uw plannen. We zijn er als adviseur, sparringpartner en uitvoerder op de momenten dat het er toe doet. 

Advocaat

Mr. Hanniëlle Teixeira

Hanniëlle is opgeleid als econoom, fiscalist en jurist en begeleidt eigenaren van landgoederen vanuit die hoedanigheid bij de juiste inrichting van hun structuur. Met als doel om zowel de exploitatie te optimaliseren als de eigendom, zeggenschap en (familie)verhoudingen goed te kunnen borgen.

Hanniëlle werkt daarbij met de visie van de landgoedeigenaar en de kernwaarden van het landgoed als uitgangspunt. In haar dagelijkse praktijk adviseert ze landgoedeigenaren over de toepassing van de NSW-faciliteiten en de integratie daarvan met overige relevante belastingen. Dit ziet enerzijds op de jaarlijks terugkerende heffingen als de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. En anderzijds op de incidentele heffingen als de overdrachtsbelasting, erfbelasting en schenkbelasting, alsmede de implicaties daarvan voor het huwelijksvermogensrecht en erfrecht.

Te denken valt aan de opstelling van een familiestatuut of huwelijkse voorwaarden, maar ook de inrichting van een testament en estate planning in bredere zin. Ook begeleidt Hanniëlle opvolgende generaties van landgoedeigenaren en is ze actief in de afwikkeling van nalatenschappen waarin een landgoed betrokken is. Bij geschillen die daar omheen kunnen ontstaan treedt ze op als bemiddelaar. Hanniëlle is tevens als docent verbonden aan de Masteropleiding Fiscaal Recht van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Rentmeester, financieel & juridisch adviseur

Reg van den Berg RT

Vanuit een brede achtergrond als rentmeester heeft Reg zich gespecialiseerd in de ontwikkeling en instandhouding van landgoederen en buitenplaatsen. Reg houdt zich voornamelijk bezig met de aanwijzing en voortzetting van landgoederen in de zin van de Natuurschoonwet 1928, van aanvraag tot hoger beroep. 

Reg heeft daarbij specifieke aandacht voor de inrichting en het gebruik van het landgoed, in relatie tot het omgevingsrecht (vergunningen, planologie, regelgeving van waterschappen) en het civiele recht (burenrecht, erfpacht, huur, koopovereenkomsten en kettingbedingen). 

Daarnaast legt hij zich als Register Taxateur specifiek toe op de fiscale waardering van landgoederen in het kader van erfbelasting, schenkbelasting en overdrachtsbelasting. 

Ook adviseert Reg in de ontwikkeling en optimalisatie van landgoederen in financiële, bestuursrechtelijke en civielrechtelijke zin. Erfpachtuitgiften, ruimtelijke procedures en kwesties inzake vergunningen zijn onderdeel van zijn dagelijkse praktijk. 

Reg is beëdigd Rentmeester NVR en Register Taxateur NRVT. Met regelmaat doceert Reg over de Natuurschoonwet 1928 en landgoedtaxaties. 

Advocaat

Mr. drs. Roef van Dijk

Als advocaat, curator en adviseur heeft Roef in de afgelopen twintig jaar vele bedrijven van dichtbij meegemaakt. Hij heeft met een variëteit aan structuren, partnerships en eigenaren te maken gehad en kent als geen ander de kansen en risico’s. 

Ook is Roef als commissaris actief bij meerdere organisaties en in die rol van toezichthouder heeft hij eveneens ruime ervaring opgedaan met good governance. Bij Ritmeesters houdt Roef zich dan ook bezig met het adviseren over de juiste structuur voor landgoederen. Hij biedt inzicht in de diverse situaties en dilemma’s waar een landgoedeigenaar mee te maken kan krijgen, of het nu om eigendom, zeggenschap, inrichting van de exploitatie-activiteiten of eventuele familieverhoudingen gaat. Ook begeleidt Roef de overgang van generatie naar generatie bij de opvolging binnen familielandgoederen. 

Fiscaal & juridisch adviseur

Mr. Corine de Jong

Corine adviseert landgoedeigenaren over fiscale en juridische vraagstukken. Vanuit haar achtergrond in het fiscale en notariële recht is ze goed in staat om die twee rechtsgebieden met elkaar te verbinden in de praktijk.
 
Corine heeft zich gespecialiseerd in de Natuurschoonwet 1928 en heeft onder meer meegewerkt aan het onderzoek ‘Bedoeld en onbedoeld gebruik van de Natuurschoonwet 1928’ in opdracht van de Federatie Particulier Grondbezit. In haar werk staat ze landgoedeigenaren eveneens bij in geschillen over de rangschikking van landgoederen of de toepassing van de fiscale faciliteiten van de NSW.
 
Corine is naast haar werkzaamheden voor Ritmeesters als docent en promovenda verbonden aan de Universiteit Utrecht. Daarnaast is ze auteur voor NDFR (Nederlandse Documentatie Fiscaal Recht).
 

Ritmeesters B.V.

Vestiging Culemborg

Multatulilaan 12

4103 NM  Culemborg

KvK: 73317136

BTW: 8594.57.473.B01

Vestiging IJsselstein

Hofstraat 8

3401 DE  IJsselstein

E: info@ritmeesters.nl

I: www.ritmeesters.nl