Uw landgoed klaar voor de toekomst

COMPLETE AANPAK

De landgoedadviseurs van Ritmeesters bieden een complete aanpak bij het kopen, ontwikkelen, optimaliseren en overdragen van uw landgoed. Een team van specialisten op fiscaal, financieel, juridisch en praktisch vlak, samengebracht in één oplossing.

Eenvoud

Complexe wetgeving vertaald naar de juiste toepassingen voor uw situatie. We verzorgen het volledige proces, voor een vast bedrag. Zodat u optimaal kunt ontvangen, genieten en doorgeven.

Samen

We werken graag samen met uw eigen adviseur, accountant, notaris, rentmeester of family officer. Omdat zij uw situatie als geen ander kennen en onze gezamenlijke inzet voor u tot het beste resultaat leidt.

complexe wetgeving, grote belangen

Als landgoedeigenaar komt er veel op u af. De fiscale faciliteiten van de Natuurschoonwet zijn essentieel voor een duurzame instandhouding van uw landgoed. Er zijn echter veel ongeschreven regels en kruisverbanden met andere wet- en regelgeving. 

Keuzes in eigendom, zeggenschap en gebruik van het landgoed zijn van directe invloed op de rangschikking als NSW-landgoed en op fiscale vrijstellingen, aansprakelijkheden, boetebedingen en belastingclaims uit het verleden. 

Of het nu gaat om huwelijkse voorwaarden of testament, de inrichting van de exploitatie en ondernemingsactiviteiten of het aanwenden van subsidiemogelijkheden, op een landgoed grijpt alles in elkaar. Passen uw nieuwbouwplannen wel in de rangschikking als landgoed? Leidt die voorgenomen erfpachtuitgifte niet onbedoeld tot economische eigendomsoverdracht? 

Een fout is snel gemaakt en de gevolgen kunnen verstrekkend zijn. Hoe weet u zeker dat u de juiste keuzes maakt, zowel in de dagelijkse exploitatie als bij grotere gebeurtenissen? 

Rangschikking Natuurschoonwet 1928

Rangschikkingsbesluit

Gebruik van opstallen & terreinen

Beleidsregels

Gedragslijnen

Overgangsrecht & generaal pardon

Natuurkwalificatie

Nieuwbouw & verbouw

Openstelling

Voortzetting, wijziging, onttrekking

Wetsgeschiedenis & jurisprudentie

Exploitatie

Financieel rendement

Huuranaloog / koopanaloog erfpachtrecht

Eigen woningregeling

Appartementsrecht

Vruchtgebruik

Burenrecht

Pacht, huur & bruikleen

Ondernemingsactiviteiten

Bosbouwbedrijf

Opvolging & overdracht

Huwelijksvoorwaarden

Ontbinding gemeenschap

Nalaten & schenken

Verdeling nalatenschap

Aangifte erfbelasting

Familiestatuut

Landgoedvisie

Voorbereiding opvolgende generatie

Borging fiscale claims 

Kettingbeding

Structuur

Splitsing eigendom en zeggenschap

Structurering ondernemingsactiviteiten

Onverdeeld eigendom

NSW B.V.

Aandelen of asset transactie

Fiscale eenheid

Fiscale transparantie

Certificering

Doelvermogens (ANBI & APV)

UBO-registratie

Subsidies

SIM

Woonhuissubsidie

Herbestemming

SNL

ANLB

GLB betalingsrechten

Natuur - functiewijziging

Natuur - inrichting

Versneld natuurherstel

Omgevingsrecht

Bestemmingsplan

Nieuwe landgoederen

Kwaliteitsverbetering

Ruimtelijke ontwikkeling

Waterschapswet & Waterwet

Wet natuurbescherming

Herplantplicht

Wabo

Fiscale faciliteiten

Historische claims

Invordering & boetes

Forfaitaire waardering

Inkomstenbelasting

Vennootschapsbelasting

Overdrachtsbelasting

Wet WOZ

Erf- en schenkbelasting

Bestuursrecht

alles op orde, klaar voor de toekomst

De landgoedadviseurs van Ritmeesters navigeren u door het woud van fiscale faciliteiten, wet- en regelgeving. Onze aanpak is uniek: we verenigen alle specialismen in één oplossing. Van rangschikking onder de Natuurschoonwet tot de inbreng in een NSW B.V. Van taxatie voor de erfbelasting tot het structureren van eigendom, zeggenschap en exploitatie. En van advies over ontwikkeling van een landgoed tot het begeleiden van overdracht naar de volgende generatie. 

We zijn er bij de grote gebeurtenissen maar ook in de dagelijkse praktijk. Om een optimale exploitatie mogelijk te maken en de duurzame instandhouding van uw landgoed te verzekeren. Als sparringpartner en vertrouwenspersoon, in samenwerking met u en uw adviseurs.   

De toekomst van uw landgoed veiliggesteld. Zodat u met vertrouwen kunt ontvangen, genieten en doorgeven. 

wat kunnen we voor u betekenen?

We staan bestaande en toekomstige landgoedeigenaren bij in iedere fase. Omdat elk landgoed, maar ook iedere eigenaar uniek is, werken we met maatwerkoplossingen, gebaseerd op onze best practices. We beantwoorden ieder vraagstuk op het gebied van aankoop, ontwikkeling, instandhouding en overdracht van landgoederen en buitenplaatsen. Met inzet van de Natuurschoonwet 1928 als middel om duurzame instandhouding te verzekeren.

Ritmeesters B.V.

Vestiging Culemborg

Multatulilaan 12

4103 NM  Culemborg

KvK: 73317136

BTW: 8594.57.473.B01

Vestiging IJsselstein

Hofstraat 8

3401 DE  IJsselstein

E: info@ritmeesters.nl

I: www.ritmeesters.nl